Specialisten inom

Specialisten inom

Trafikanordningsplaner
Arbetsplatsdispositionsplaner
Trafikföringsplaner

Trafiklösningar

Trafik & TA sysslar huvudsakligen med ritande och upprättande av trafikanordnings-, arbetsplatsdispositions- och trafikföringsplaner.
Vi har lång erfarenhet inom trafikarbete ute i fält samt att rita och upprätta TA-planer, APD-planer och TF-planer.

TA-plan | Trafikanordningsplan

Innehåller fakta om ett vägarbete och hur det ska märkas ut.
Läs mer…

APD-plan | Arbetsplatsdispositionsplan

Innehåller fakta om en arbetsplats som visar placering av materialupplag, faciliteter och transportvägar.
Läs mer…

TF-plan | Trafikföringsplan

En enklare förstudie som ritas innan en TA-plan förverkligas.
Läs mer…

Konsultation & Trafikanordningar

Konsultation erbjuds gällande trafiktekniska frågor och lösningar inom detta område.
Vi kan även förmedla kontakt för hyra, köp eller utförande av trafikanordningar.
Kontakta oss för mer information

Nyheter


Vi välkomnar vår nya medarbetare Emma Airiman!


Vi har flyttat till nya lokaler och har därmed ändrat adress till Björnstigen 30, 170 72 Solna.