Specialisten inom

Specialisten inom

Trafikanordningsplaner
Arbetsplatsdispositionsplaner
Trafikföringsplaner

Trafiklösningar

Nyheter


Trafik & TA i Sverige AB är numera en del av Road Rental Scandinavia AB – roadrental.se
Pressmeddelande – Road Rental Scandinavia AB förvärvar Trafik och TA i Sverige AB


Trafik & TA sysslar huvudsakligen med ritande och upprättande av trafikanordnings-, arbetsplatsdispositions- och trafikföringsplaner.
Vi har lång erfarenhet inom trafikarbete ute i fält samt att rita och upprätta TA-planer, APD-planer och TF-planer.

TA-plan | Trafikanordningsplan

Innehåller fakta om ett vägarbete och hur det ska märkas ut.
Läs mer…

APD-plan | Arbetsplatsdispositionsplan

Innehåller fakta om en arbetsplats som visar placering av materialupplag, faciliteter och transportvägar.
Läs mer…

TF-plan | Trafikföringsplan

En enklare förstudie som ritas innan en TA-plan förverkligas.
Läs mer…

Konsultation & Trafikanordningar

Konsultation erbjuds gällande trafiktekniska frågor och lösningar inom detta område.
Vi kan även förmedla kontakt för hyra, köp eller utförande av trafikanordningar.
Kontakta oss för mer information