APD-plan

APD-Plan | Arbetsplatsdispotionsplan

En arbetsplatsdispositionsplan innehåller fakta om en arbetsplats.
På ritningen framgår det hur man kan placera förbindelseleder, lyftanordningar, materialintag, fältverkstäder, personalutrymmen, kontor osv.
Det är också viktigt att i ritningen redovisa bland annat placering av första hjälpen, återsamlingsplats, ledningar för el, vatten, osv.


Exempel

APD-planer från olika situationer