TF-plan

TF-Plan | Trafikföringsplan

En trafikföringsplan tas fram som en förstudie tillsammans med beställare eller entreprenör.
Denna plan används som diskussionsunderlag för att samråda med bussentreprenörer, brand, polis, m.fl. för att få till den bästa möjliga trafiklösningen för projektet, innan man påbörjar arbetet med själva Trafikanordningsplanen (TA-planen).


Exempel

TF-planer från olika situationer